KARNET

umowa na 6 miesięcy
169 zł

Zadzwoń i zamów karnet

+48 32 706 90 99
+48 720 860 860

KARNET

umowa na 12 miesięcy
149 zł

Zadzwoń i zamów karnet

+48 32 706 90 99
+48 720 860 860

KARNET BEZ UMOWY

cena za 1 miesiąc
189 zł

Zadzwoń i zamów karnet

+48 32 706 90 99
+48 720 860 860

KARNET STUDENT

cena za 1 miesiąc
129 zł

osoby posiadające legitymację szkolną/studencką.
Warunkiem karnetu jest zachowanie ciągłości między kolejnym miesiącem, tj. karnet kończy się np. 01.07, kolejny naliczony musi być z dniem 02.07
Karnet dostępny po okazaniu legitymacji szkolnej w recepcji.

Zadzwoń i zamów karnet

+48 32 706 90 99
+48 720 860 860

KARNET SENIOR

cena za 1 miesiąc
129 zł

sprawdzenie z dowodem osobistym.
Warunkiem karnetu jest zachowanie ciągłości między kolejnym miesiącem, tj. karnet kończy się np. 01.07, kolejny naliczony musi być z dniem 02.07
Karnet dostępny po okazaniu dowodu osobistego w recepcji klubu.

Zadzwoń i zamów karnet

+48 32 706 90 99
+48 720 860 860

24,90 zł
jednorazowe wejście

19 zł
zawieszenie karnetu

39 zł
opłata serwisowa

99 zł
1 trening personalny

599 zł
10 treningów personalnych